Tán gẫu hoặc huênh hoang, nội dung người lớn, thư rác, xúc phạm thành viên khác,hiển thị thêm- lập gr chat xxx, display các kỉu ai vào thì để lại zl...ưu tiên bạn nữ càng nhìu càng tốt, gái one con thì kuq bơi vào...?Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi ph… Read More